ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
82-300 Elbląg , ul.Rawska 2-4

Telefon centrali : +48 55 2307105 
Fax : +48 55 2307103

REGON :  170172210 
NIP : 578-00-02-157

Konto Bankowe :
Bank Millennium Spółka Akcyjna
66 1160 2202 0000 0000 6191 3067

Podstawa działalności :
Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000126018

 

Wysokość kapitału zakładowego :  130 948 500,00 PLN

 pdfOświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy