Zgłoszenia AWARII: 994

 

Pogotowie techniczne :

55 230 72 21

797 003 220 - kierownik: Robert Danielewicz


Sekretariat:

55 230 71 02

55 230 71 04

fax. 55 230 71 03


Centrala:

55 230 71 05


Dział Obsługi Klienta:

55 230 71 05


 Inspektor Ochrony Danych:

797 003 242 - Wojciech Poznański


Wydział Sprzedaży:

Dział zbytu

797 003 420 - Izabela Nałęcz

797 003 421
797 003 422
797 003 423
797 003 408

797 003 484 - wody opadowe i roztopowe

Wodomierzownia:

797 003 370 - gmina Elbląg; gmina Milejewo 

797 003 371 - miasto Elbląg;


Dział Techniczny:

797 003 210 - kierownik: Jarosław Świdnicki

797 003 211
797 003 212
797 003 214
797 003 216


Laboratorium Badania Wody:

797 003 290 - kierownik: Joanna Omieczyńska

797 003 291


Zakład Eksploatacji Sieci:

797 003 280 - kierownik: Piotr Plewka

797 003 270 - wydział sieci wodociągowej: kierownik: Andrzej Kogut

797 003 480 - wydział sieci kanalizacyjnej: kierownik: Walery Szyszko 

797 003 231 - wydział awaryjno-remontowy: kierownik: Roman Furmański 

797 003 230 - wydział awaryjno-remontowy: kierownik: Tymoteusz Walter

797 003 282

797 003 285


 

Zakład Oczyszczalni Ścieków:

797 003 260 - Kierownik: Maciej Bielecki

Gospodarka ściekowa: 797 003 261


Laboratorium Badania Ścieków:

797 003 298 - Kierownik: Monika Mazurek

797 003 296
797 003 297


Zamówienia Publiczne:

797 003 432 - Beata Adamkiewicz


Zakład Produkcji Wody:

797 003 250 - Kierownik: Ireneusz Leszczyński

797 003 252 - Kierownik Działu Utrzymania Ruchu Energetycznego : Piotr Falkenberg

Dział Księgowości:

797 003 300 - Główna Księgowa: Ewa Hoffmann

797 003 310 - Kierownik Działu Księgowości : Anetta Syput

797 003 311


Wydział Energomechaniczny:

797 003 240 - Główny Energomechanik: Krzysztof Kliński

797 003 241 - Kierownik działu utrzymania ruchu mechanicznego: Paweł Graczyk

797 003 135 - Kierownik działu elektrycznego i automatyki: Tomasz Gozdek

797 003 249 - gospodarka samochodowa i dozór techniczny: Sławomir Kędzierski


Dział Realizacji Projektów PIU:

797 003 150

797 003 213


Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej:

797 003 414

797 003 418