Zgłoszenia AWARII: 994

 

Pogotowie techniczne :

55 230 72 21

55 230 72 20 - kierownik: Robert Danielewicz


Sekretariat:

55 230 71 02

55 230 71 04

fax. 55 230 71 03


Centrala:

55 230 71 05


Dział Obsługi Klienta:

55 230 71 05

55 230 74 30 - kierownik: Agnieszka Zduńczyk

55 230 74 31


 Inspektor Ochrony Danych:

55 230 72 42 - Wojciech Poznański


Wydział Sprzedaży:

55 230 72 30 - kierownik: Tymoteusz Walter

Dział zbytu

55 230 74 20 - kierownik: Elżbieta Marchlewska

55 230 74 21
55 230 74 22
55 230 74 23

55 230 74 08 - wody opadowe i roztopowe

Wodomierzownia:

55 230 73 70 - gmina Elbląg; gmina Milejewo 

55 230 73 71 - miasto Elbląg;


Dział Techniczny:

55 230 72 10 - kierownik: Jarosław Świdnicki

55 230 72 11
55 230 72 12
55 230 72 13
55 230 72 14
55 230 72 16


Laboratorium Badania Wody:

55 230 72 90 - kierownik: Joanna Omieczyńska

55 230 72 91


Zakład Eksploatacji Sieci:

55 230 72 80 - kierownik: Piotr Plewka

55 230 72 70 - wydział sieci wodociągowej:  kierownik: Andrzej Kogut

55 230 74 80 - wydział sieci kanalizacyjnej:  kierownik: Walery Szyszko 

55 230 72 31 - wydział awaryjno-remontowy:  kierownik: Roman Furmański 

55 230 72 82

55 230 72 85


 

Zakład Oczyszczalni Ścieków:

55 230 72 60 - kierownik: Maciej Bielecki

Gospodarka ściekowa: 55 230 72 61


Laboratorium Badania Ścieków:

55 230 72 98 - kierownik: Monika Mazurek

55 230 72 96
55 230 72 97


Zamówienia Publiczne:

55 230 74 32 - Beata Adamkiewicz


Zakład Produkcji Wody:

55 230 72 50 - kierownik: Ireneusz Leszczyński

55 230 72 52 - utrzymanie ruchu


Dział Księgowości:

55 230 73 10 - Główna Księgowa: Izabela Wołynko

797 003 317 - Główny Specjalista ds. Księgowości : Anetta Syput

55 230 73 15 - Kasa

55 230 73 11


Wydział Energomechaniczny:

55 230 72 40 - Główny Energo - Mechanik: Krzysztof Kliński

55 230 72 41 - kierownik Utrzymania Ruchu Mechanicznego: Paweł Graczyk

55 230 71 35 - kierownik Działu Elektrycznego i Automatyki: Tomasz Gozdek

55 230 72 49 - gospodarka samochodowa i dozór techniczny: Sławomir Kędzierski


Dział Realizacji Projektów PIU:

55 230 71 50


Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej:

55 230 74 14

55 230 74 18