W 2020r. mija 150 lat od uruchomienia pierwszego, współczesnego wodociągu w Elblągu.

W 1870r. zaczął pracować zaprojektowany przez mistrza budowlanego Henocha system wodociągowy Hoppenbek, który miał zaspokoić rosnące potrzeby miasta na wodę pitną. Projektowana wydajność 300m3/d. System składał się z ujęcia drenażowego w dolinie potoku Babica (niem. Hoppenbek), rurociągu wody surowej od ujęcia do zbiornika wyrównawczego z filtrami piaskowymi zlokalizowanymi przy ul. Dąbka (niem. Angerstrasse) i sieci rozdzielczej na terenie miasta, zaopatrzonej w 12 punktów czerpalnych i 24 hydranty.

O współczesności tego systemu decydowały: podziemne ujęcie wody, uzdatnianie wody, zbiornik wyrównawczy i rurociągi ciśnieniowe (stalowe). Wodociąg ten stał się podwaliną obecnego systemu zaopatrzenia Elbląga w wodę pitną. Niewykluczone, że fragmenty sieci stalowej wybudowane 150 lat temu funkcjonują jeszcze dzisiaj. Ujęcie wody próbowano uruchomić po II wojnie światowej. Polska nazwa to Kukułczy Jar. Ze względu na zły stan techniczny obiektu odstąpiono od tego pomysłu.

Poglądowy schemat systemu pokazuje załączona grafika przedstawiona, dla ułatwienia, na tle współczesnego Elbląga.

hoppenbek1

 

Z okazji jubileuszu została równiez wydana książka.
ksiazka150lat


Prezentacje filmowe z okazji 150 lat EPWiK

elbląskie wodociągi - trusotv

elbląskie wodociągi w pigułce

elbląskie wodociągi wczoraj i dziś