EPWiK Sp. z o.o. w grudniu 2017 r. podpisało kontrakt  na realizację zadania pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody Szopy”.
Realizowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Karczowiska Górne gm. Gronowo Elbląskie.

Zakres inwestycji obejmuje budowę kompletnej stacji uzdatniania wody o wydajności 250 m3/h, przy dwustopniowej filtracji ciśnieniowej na 8 filtrach pionowych, wraz z niezbędną infrastrukturą.

Inwestycja realizowana jest przez konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Częstochowy oraz Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „ELZAMBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Elbląga.

Wartość kontraktu netto to około 19 mln PLN.

Planowany termin uruchomienia i przekazania do eksploatacji SUW „Szopy” to koniec 2019 roku. 

Dzięki tej inwestycji zapewnione będzie pełne bezpieczeństwo mieszkańców Elbląga w zakresie zapotrzebowania na wodę.

 

 

 
Budowa Stacji Uzdatniania Wody "Szopy" wkroczyła w kolejny etap.
Wartość wykonanych dotychczas robót ( stan na koniec lutego 2019 r. ) wynosi 9.306 000, co stanowi 48,5 % kosztów ogólnych zadania.
 
 


Prezentacja filmowa budowy SUW "Szopy"