blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

logo uniafunduszepwik


SYSTEMY GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA ELBLĄG

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przystąpiło do realizacji projektu nr POIS.02.01.00-00-0004/17 pn „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,  działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Umowa o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana w dniu 9.08.2017 r.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

 1. Budowa kanalizacji deszczowej dla ulic: Okrężna, Druskiennicka, Nowogródzka, Tarnopolska, Grodzieńska, Kowieńska w Elblągu (etap I oraz etap II),
 2. Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Elbląga.

Wartość zadań objętych projektem wynosi 7.913.176 PLN brutto, a kwota dofinansowania ze środków unijnych 4.102.958 PLN. Pozostała kwota to środki własne EPWiK.

Projekt realizowany będzie w latach: 2017-2020.

Wskaźniki rzeczowe projektu:

 • Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 1,41 km
 • Długość wyremontowanej sieci kanalizacji deszczowej – 3,35 km
 • Liczba wybudowanych urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (punkt poboru wody deszczowej do podlewania zieleni miejskiej) – 1 szt.
 • Objętość retencjonowanej wody w wybudowanych urządzeniach retencjonujących wodę opadową – 600 m3.

Realizowane zadania mają na celu wzmocnienie odporności obszaru objętego projektem na powodzie i susze, poprzez prawidłowe gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta.

 


 

MODERNIZACJA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI ELBLĄG

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przystąpiło do realizacji projektu nr POIS.02.03.00-00-0025/17 pn „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,  działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Umowa o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana w dniu 8.12.2017 r.

W ramach projektu realizowane będą następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

 1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej w Elblągu.
 2. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w mieście Elblągu obejmująca wykonanie następujących zadań:
 • Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Zawodzie wraz z przebudową przepompowni ścieków Grochowska i budową nowej przepompowni ścieków Kotwicza i Nowodworska w Elblągu,
 • Przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Zatorze i Śródmieście wraz z przebudową przepompowni ścieków Malborska i Tamka w Elblągu,
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wiązowa - Jesionowa w Elblągu.
 1. Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej.

Wartość zadań objętych projektem wynosi 108 116 687,32 PLN brutto, a kwota dofinansowania ze środków unijnych 56 242 715,68 PLN. Pozostała kwota to środki własne EPWiK oraz pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt realizowany będzie w latach: 2018-2021.

Wskaźniki rzeczowe projektu:

 • Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków – 1 szt. o średniej projektowanej przepustowości Qśr.d= 22.000 m3/d i projektowanej równoważnej liczbie mieszkańców 165 000 RLM
 • Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 0,84 km
 • Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej – 4,15 km
 • Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączą się do sieci w wyniku realizacji projektu – 96 osób
 • Liczba wdrożonych inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi (kanalizacja deszczowa) – 1 szt.

Głównym celem projektu jest poprawa integralności środowiskowej i zmniejszenie ryzyka jego zanieczyszczenia oraz wypełnienie zobowiązań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) i uregulowań w zakresie oczyszczania ścieków obowiązujących w Polsce i krajach UE.

Bezpośrednie cele przedsięwzięcia to: podniesienie niezawodności systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, ograniczenie spływu zanieczyszczeń do rzeki Elbląg i Zalewu Wiślanego,  obniżenie ryzyka katastrofy budowlanej i w konsekwencji ryzyka katastrofy ekologicznej.

 


 

 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...