Prezentacja EPWiK część 1

Prezentacja EPWiK część 2

Prezentacja EPWiK część 3

Prezentacja EPWiK część 4

 

INSPEKCJA TV

1. Studnia głębinowa - wejście do rury filtrowej (wewnątrz przeszkoda)
2. Kanał sanitarny Ø 200 - ubytek na łączeniu przy trójniku
3. Naprawiony ubytek - system PAKER
4. Kanał sanitarny Ø 200 - uszkodzony
5. Naprawa kanału Ø 200 - system CRAKING
6. Kanał deszczowy Ø 400 - korzenie, pęknięcia, ubytki, erozja, inkrustacja itp.
7. Wodociąg Ø 200
8. Wodociąg Ø 250
Część 1
 Część 2
9. Wodociąg Ø 250