W dniu 19 marca 2019 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy, oraz Przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy, Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z  o.o. odebrało statuetkę i certyfikat w jedenastej edycji konkursu: „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.

 

Celem konkursu organizowanego przez NSZZ Solidarność pod patronatem urzędującego Prezydenta RP, jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny.

Jest to jedyna nagroda, do której nominują sami pracownicy. W ciągu jedenastu lat istnienia konkursu przyznano 204 tytuły „Pracodawca Przyjazny Pracownikowi”. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z  o.o.  jest drugą firmą w Elblągu, której przyznano ten zaszczytny tytuł.

Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat, od daty przyznania. 

 

Fragment urzoczystości wręczania nagród (źródło: www.prezydent.pl)

Wystąpienie Prezydenta Polski otwierające uroczystość.

Uroczystość wręczania nagród w konkursie „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”