schemat

Do elbląskich kranów płynie woda ujmowana wyłącznie z ujęć głębinowych, poddana naturalnym procesom napowietrzania i filtracji na dwóch stacjach uzdatniania wody: Malborska i Królewiecka.

Jest ona równie wysokiej jakości, jak woda w innych europejskich miastach. Wymagania jakościowe, określone w przepisach polskich, są tak samo szczegółowe, jak wymagania unijne, a niektóre wskaźniki muszą spełniać jeszcze surowsze normy w stosunku do norm Unii.

Zgodnie z wymaganiami obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda z obu ujęć oraz woda w sieci, jest systematycznie kontrolowana w szerokim zakresie parametrów w ramach badań własnych EPWiK, zlecanych do akredytowanych laboratoriów, oraz nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Na każdym etapie produkcji wody potwierdzana jest też jej czystość mikrobiologiczna.

Wszystkie parametry wody dostarczanej do elbląskiej sieci wodociągowej wskazują na jej wysoką jakość. Bezpieczeństwo mikrobiologiczne, brak lotnych związków organicznych, pestycydów chloroorganicznych czy cyjanków,  potwierdzają jej całkowitą zdatność do picia.

Granice stref zasilających w wodę

Elbląska woda dostarcza jednocześnie wielu niezbędnych składników mineralnych, jak magnez, wapń, sód w przyswajalnej dla organizmu ludzkiego postaci, które mają pozytywny wpływ na zdrowie człowieka.  To wapń i magnez decydują o twardości wody. Średnio twarda woda, a taką mamy w Elblągu, jest może uciążliwa dla sprzętów gospodarstwa domowego, ale równocześnie zawiera większe ilości tych biopierwiastków. Rozporządzenie Ministra Zdrowia, w sprawie jakości wody do spożycia, określa dolną i górną granicę twardości wody (60 do 500 mg CaCO3/l, czyli od 3,4 do 28 stopni niemieckich) wskazując, iż zbyt miękka woda nie jest odpowiednia do spożycia przez ludzi.

Ujęcia wody w Elblągu różnią się zawartością niektórych składników m.in. twardością wody, co mieszkańcy różnych rejonów miasta mogą sami zauważyć. Woda pochodząca z ujęcia SUW Malborska charakteryzuje się twardością na poziomie ok. 180 mg CaCO3/l (10°dH), a z ujęcia SUW Królewiecka ok. 300 mg CaCO3/l (17°dH). Woda z ujęcia SUW Malborska jest ponadto bogatsza w sód (ok. 150-180 mg/l) oraz w niezbędne dla mocnych zębów i kości, fluorki (ok. 1 mg/l).

Woda elbląska nie tylko ugasi pragnienie, ale także dostarczy wielu istotnych składników odżywczych. Można pić ją bez obaw, bez przegotowania, by nie tracić wartościowych substancji, a ponadto, za 1 litr wody zapłacimy mniej niż 1 grosz.