blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Laboratorium Badania Ścieków w Elblągu wykonuje badania ścieków na potrzeby własne i na zlecenie Klienta. 
Laboratorium zapewnia wysoką jakość badania potwierdzoną wdrożonym systemem zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, uzyskaniem certyfikatu akredytacji nr AB 941 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji oraz wysokimi kwalifikacjami personelu sprawdzanymi przez udział w badaniach biegłości.
 


Laboratorium Badania Ścieków prowadząc swoją działalność postępuje zgodnie z zasadami określonymi w Księdze Jakości i zapewnia że:
-          działania Laboratorium zawsze będą służyć rozwiązywaniu problemów klienta z zachowaniem wszystkich jego praw
-          Laboratorium nie podejmuje się wykonania badania przy zastosowaniu metod, które nie gwarantują wiarygodności wyników
-          badania są wykonywane przez personel bezstronny i niezależny od jakichkolwiek nacisków finansowych ze strony klienta i innych stron
-          prawa klienta (zachowanie poufności, możliwość reklamacji) zawsze są przestrzegane

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową i sprzęt pomocniczy niezbędne do wykonywania badań 
  
Ceny badań stosowane w Laboratorium Badania Ścieków 

L.p. Status metody Badany parametr Normy lub procedury badawcze Cena zł
1 A, R  pH  PN-EN ISO 10523:2012                                     16,02
2 A, R BZT5    mg/l PN-EN 1899-1 : 2002 53,41
3 A, R BZT  mg/l PN-EN 1899-2 : 2002 53,41
4 A, R ChZT  mg/l PN-ISO 6060 : 2006 53,41
5 A, R Zawiesiny ogólne  mg/l PN-EN 872 :2007 +Ap1:2007 53,41
6 A Stężenie azotu amonowego   mg/l PN-C-04576-4 : 1994 26,71
7 A, R Stężenie azotu amonowego   mg/l PN-ISO 5664 : 2002 26,71
8 A, R Stężenie azotu azotanowego  mg/l PN-82C-04576.08 26,71
9 A Stężenie azotu ogólnego   mg/l  PB – 11/2012 wydanie1z dnia 24.05.2012 80,12
10 A, R Stężenie fosforu ogólnego   mg/l PN-EN ISO 6878 :2006 Ap1:2010 +Ap2:2010 80,12
11 A, R Stężenie chlorków   mg/l PN-ISO 9297 :1994 16,02
12

A

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych PN-ISO 5667-10 :1997 26,71
13

A

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych średniodobowych PN-ISO 5667-10 :1997 200,0

A   – badania akredytowane przez PCA
R   – badania wykonane metodami  referencyjnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1800)

                                                     
  Ponadto Laboratorium Badania Ścieków wykonuje badania ścieków i osadów ściekowych nie objętych akredytacją 

L.p.

Status metody

Badany parametr

Normy lub procedury badawcze

Cena zł

1 Pomiar temperatury oC PN-77/C-04584 10,68
2 Tlen  rozpuszczony  mg/l PN-EN 25814 : 1999 16,02
3

R

Stężenie azotu azotynowego   mg/l PN-EN 26777 : 1999 26,71
4 R Stężenie fosforanów  mg/l PN-EN ISO 6878 :2006 Ap1:2010 +Ap2:2010 26,71
5 Zawartość substancji ekstrahujących się eterem naftowym  mg/l PN-86/C-04573/01 53,41
6 Zawartość suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu oraz subst. organ. i lotnych  mg/l PN-78/C-04541 53,41
7 Zawartość zawiesin ogólnych, mineralnych i lotnych  mg/l PN-72/C-04559/02 53,41
8 Stężenie detergentów  mg/l  PB – 3/2006 wydanie1z dnia 16.10.2007 80,12
9 R Stężenie żelaza ogólnego  mg/l PN-ISO 6332:2001 26,71
10 Zawiesiny łatwoopadające  ml/l PN-72/C-04559/03 10,68
11 Charakterystyka osadów ściekowych.Zawartość suchej pozostałości i zawartość wody  g/kg PN-EN 12880 :2004 53,41
12 Charakterystyka osadów ściekowychOznaczanie straty przy prażeniu suchej masy osadu  g/kg PN-EN 12879 :2004 53,41
13 Oznaczanie indeksów osadu czynnego  ml/g PN-75/C-04616/03 53,41
14 Koszt transportu (kierowca+samochód)      za godzinę 58,86

R   – badania wykonane metodami  referencyjnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1800)                                                    

  

Przy stosowaniu ww. stawki należy doliczyć:

-  narzut zysku 10%

podatek VAT

 


Dodatkowe informacje - pod numerem telefonu (55)2307298 - p. 
Monika Mazurek.

Do pobrania :

Instrukcja pobierania próbek ścieków

 

Zlecenie wykonania badania