blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

logo PIU.jpg

 

kierowane do wykonawców zainteresowanych wykonaniem „Bezwykopowej renowacji kanałów deszczowych na terenie miasta Elbląga” (łączna długość kanalizacji przewidzianej do renowacji wynosi ca 3,37 km, zakres średnic od DN200 do DN600).

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 20.03.2018 r.

UWAGA:
Zmiana terminu składania ofert - nowy termin upływa o godz. 10:00 w dniu 27.03.2018 r.

CPV 45.23.24.00-6

CPV 45.45.30.00-7

CPV 45.11.12.00-0

CPV 71.32.00.00-7

Termin realizacji zmówienia:

 • Opracowanie projektu wraz z uzyskaniem uzgodnień i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych (zgłoszenie robót budowlanych lub pozwolenie na budowę) - maksymalnie do 30 listopada 2018 r.
 • Termin realizacji robót budowlano - montażowych wraz z uzyskaniem dokumentu uprawniającego do użytkowania obiektu (zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy pozwalające na przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego) - maksymalnie do 31 października 2019 r.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa zapytanie ofertowe, które otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00, Dział Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym oraz nie polegają wykluczeniu z postępowania. W celu potwierdzenia jw. Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty szczegółowo wymienione w zapytaniu ofertowym.

Kryteria oceny ofert:

 • cena (brutto) – 90%
 • okres gwarancji - 10%

Oferty oznaczone: „Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w pokoju nr 17.

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 80 000zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy).

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy - wartość robót budowlanych nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Postępowanie prowadzi się w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień dofinansowywanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” opracowany na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, wprowadzony Zarządzeniem nr 3/2017 z dnia 25.05.2017 r. Dyrektora Zarządu EPWiK Sp. z o.o.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

pełnia treść ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1091832 

dokumenty do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe, wzór umowy (zał. 1)
 2. Formularze (zał. 2 – 8)
 3. Program funkcjonalno użytkowy „Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Elbląga”
 4. Filmy z inspekcji TV kanalizacji deszczowej
 5. Regulamin udzielania zamówień dofinansowywanych w ramach POIiŚ 2014-2020
 6. Odpowiedzi na pytania
 7. Odpowiedzi na pytania 12 03 2018
 8. PFU aktualizacja części informacyjnej 12.03.2018
 9. Odpowiedzi na pytania 19.03.2018 (+zmiana terminu składania ofert) + filmy z inspekcji TV
 10. Odpowiedzi na pytania 19.03.2018 (2)

 

Informacja o wyniku postępowania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1091832# 

Informujemy, że jako najkorzystniejszą wybraliśmy ofertę P.P.H.U. „AKWA” J. Biskup, S. Owczarek sp.j. ul. Ignacego Paderewskiego 21, 41-810 Zabrze.

Cena oferty 3 259 224,48 zł (w tym VAT 599 870,59 zł), udzielona gwarancja 60 miesięcy.

W postępowaniu oferty złożyli ponadto:

 • Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów wspólnie z INSTBUD Sp. z o.o. Nieznanowice 50, 32-420 Gdów;
 • BLEJKAN S.A. ul. Transportowa 25, 70-715 Szczecin;
 • UNIMARK Sp. z o.o. ul. Niwy 38, 34-100 Wadowice;
 • TECO Sp. z o.o. ul. Swojczycka 21-41, 51-501 Wrocław;
 • Terkan Polska Sp. z o.o. ul. Trakt 31, 87-140 Chełmża;
 • Per Aarsleff Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 20/2, 02-954 Warszawa.

 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...