blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na świadczenie usługi Wiodącego Inspektora Nadzoru w zakresie zarządzania i nadzorowania budowy stacji uzdatniania wody “SUW Szopy” o wydajności 250/500 m3/h w Karczowiskach Górnych gmina Gronowo Elbląskie.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 02.01.2018 r. 

Termin wykonania zamówienia:

  • rozpoczęcie - data zawarcia umowy,
  • zakończenie – 2 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych (planowany termin zakończenia robót budowlanych 15.12.2019 r.).

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00 w Dziale Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązany jest złożyć Oferent w celu potwierdzenia ich spełnienia zestawiono w pkt 4.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty oznaczone „Nadzór SUW Szopy - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz.10:05 w dniu 02.01.2018 r. w pokoju nr 17.

Zamawiający wybierze ofertę najtańszą spośród ofert ważnych

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

dokumenty do pobrania:

  1. siwz
  2. umowa
  3. przedmiot i zakres usług
  4. projekt budowlany i wykonawczy
  5. oferta

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...