blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na sukcesywne dostawy dań gotowych (przetwory mięsno – warzywne) w słoikach o wadze 500 g ÷ 700 g, w przewidywanej ilości ok. 13 tys. szt.

Wymagany termin realizacji zamówienia – 25.10.2017 r. – 31.03.2018 r.

Miejsca dostawy: magazyn Zamawiającego, ul. Rawska 2-4, Zakład Produkcji Wody ul. Królewiecka 215, Zakład Oczyszczalni Ścieków ul. Mazurska 47 w Elblągu.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego w godz. 8:00-14:00 tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:

  1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,
  2. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
  3. nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
  4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
  5. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Dla potwierdzenia spełnienia warunków Oferent składa oświadczenie (treść w formularzu oferty).

Kryteria oceny ofert: cena oferty (60 %), ocena produktów (40 %).

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Oferty oznaczone: „dania gotowe – oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00 w dniu 11.10.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w pokoju nr 17.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

dokumenty do pobrania:

1. siwz

2. umowa

3. oferta

 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...