blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na budowę stacji uzdatniania wody „SUW Szopy” w Karczowiskach Górnych gm. Gronowo Elbląskie o wydajności projektowej 250/500 m3/h

CPV: 45.25.21.26-7

UWAGA:
kolejna zmiana terminu składania ofert - nowy termin upływa o godz. 10:00 w dniu 20.10.2017 r.

 

Termin realizacji zmówienia – maksymalnie do dnia 15.12.2019 r.

 

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą otrzymać można w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego w godz. 8:00-14:00 (tel. 552307105), pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie polegający wykluczeniu z postępowania.

Warunki jw. oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy składają z ofertą w celu wykazania spełnienia warunków udziału i niepodlegania wykluczeniu z postępowania wymienia specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w punktach 5, 6 i 9).

 

Kryteria oceny ofert:

-  cena (brutto) –  95 %

-  okres gwarancji – 5 %

 

Oferty oznaczone: „SUW Szopy - oferta składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00 w dniu 10.10.2017 r. 17.10.2017 r.  20.10.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w pokoju nr 17.

 

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości 300 000,00 zł (słownie trzysta tysięcy).

Termin ważności wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą, który ustala się na 30 dni.

 

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy - wartość robót budowlanych nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 

dokumenty do pobrania:

1. siwz (kpl.)

2. wzór umowy (zał. 1 do siwz)

3. formularze (zał. 2–8 do siwz)

4. dokumentacja projektowa (zał. 9 do siwz)
5. odpowiedzi na pytania 1-2
6. odpowiedzi na pytania 3-4
7. odpowiedzi na pytania 5-8, zmiana terminu składania ofert

8. odpowiedzi na pytania 9,10

9. odpowiedzi na pytania 11-13

10. odpowiedzi na pytania 14-24, zmiana terminu składania ofert

11. odpowiedzi na pytania 25-30, załączniki: 26.a), 26.b) cz.1, 26.b) cz.2

 

 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...