blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na konserwację, legalizację, weryfikację i naprawy bieżące sprzętu ochrony dróg oddechowych

(23 kpl. aparatów powietrznych z maskami gazoszczelnymi, 40 butli powietrznych 4I/200bar)

 

Termin wykonania zamówienia –od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r.

Miejsce wykonania usług – obiekty Zamawiającego na terenie miasta Elbląga.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego w godz. 8:00-14:00, tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

-         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,

-         w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

-         nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,

-         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

-         dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków Oferent składa oświadczenie (treść w formularzu oferty).

Oferty oznaczone: aparaty - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00 w dniu 21.08.2017 r. (otwarcie o godz. 10:05 w pokoju nr 17).

Zamówienie udzielone zostanie Oferentowi, który złoży ofertę ważną z najniższą ceną.

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych i częściowych.

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 

dokumenty do pobrania:

1. siwz

2. umowa

3. oferta

4. formularz cenowy

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...