blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego. 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
82-300 Elbląg, ul. Rawska 2-4 tel. 55 230 71 05, fax: 55 230 71 03
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Przedmiot przetargu – charakterystyka oraz cena wywoławcza.

Lp. Marka i typ pojazdu Nr rejestracyjny Pojemność silnika w cm3 Rok produkcji Przebieg w km Termin badania  technicznego Cena wywoławcza brutto w zł
1. VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 MIXT EGC 3571 1.896 1998 327 948 05.04.2017 4.400,00
2. VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 MIXT OTE 0426 1.896 1999 173 948 26.10.2017 4.300,00

3. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi  w siedzibie Spółki, ul. Rawska 2-4, w pok. nr 17  w dniu 28.03.2017 r.  o godz. 10:00

4. Udział w postępowaniu.

W przetargu mogą wziąć  udział osoby fizyczne oraz osoby prawne, które:  
1)      zabezpieczą ofertę wadium,
2)      złożą ofertę cenową w formie pisemnej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w niżej wymienionych kwotach:

Lp. Marka pojazdu i nr rejestracyjny Kwota wadium w zł
1. VOLKSWAGEN TRANSPORTER  T4  EGC 3571 440,00
2.  VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4  OTE 0426 430,00

w formie pieniężnej, należy wpłacić do dnia 28.03.2017 r. do godz. 9.30 gotówką w kasie przedsiębiorstwa (czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:30)
bądź też przelewem na następujący rachunek bankowy:
BANK MILLENIUM  58 1160 2202 0000 0002 9777 9090
załączając dowód jego uiszczenia do składanej oferty.

6. Zawartość oferty.

1)      wypełniony i podpisany formularz oferty,
2)      dowód zabezpieczenia oferty wadium. 

W przypadku, gdy przystępujący do przetargu pozostaje w związku małżeńskim, do składanej oferty cenowej należy dołączyć zgodę współmałżonka na udział w przetargu, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia. 

7. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty.  
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie  i zaadresowana :
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
82-300 Elbląg, u. Rawska  2 - 4 z adnotacją „Oferta na zakup samochodu ciężarowego Volkswagen Transporter T4”  

Oferty można przesłać pocztą lub składać osobiście w siedzibie Spółki w Biurze Obsługi Klienta, ul. Rawska 2-4, w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00, do dnia 28.03.2017 r. do godz. 09:30. 

8.  Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:

1)      zostanie złożona po wyznaczonym terminie i w niewłaściwym miejscu,
2)      nie zostanie zabezpieczona wadium,
3)      nie zostanie złożona na wymaganym formularzu cenowym.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa niezwłocznie zawiadomi Oferenta.

9.  Zapoznanie się z  przedmiotem sprzedaży. 

Samochody ciężarowe  można oglądać do dnia przetargu na terenie bazy EPWiK Sp. z o. o.,  ul. Rawska 2-4,  po uprzednim, telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Szczegółowe  informacje można  uzyskać pod nr tel. ( 55 ) 230 72 49 w godz.  7:00 – 14:30 – osoba do kontaktu  P. Sławomir Kędzierski.

Pojazdy sprzedawane będą w takim stanie technicznym, w jakim znajdować się będą w dniu przetargu.
Za ich wady ukryte Sprzedający  nie ponosi odpowiedzialności.
Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art.558 k.c.   

10. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, zastrzega sobie prawo przerwania, odwołania lub unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

dokumenty do pobrania:

1. pełna treść ogłoszenia

2. załącznik 1

4. załącznik 2

5. załącznik 3

 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...