blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na sukcesywne dostawy oleju napędowego do celów grzewczych

w łącznej ilości około 36 000 litrów w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy

 

Miejsca dostawy: stacja uzdatniania ul. Malborska 97, baza ul. Rawska 2-4, doraźnie stacja uzdatniania wody ul. Królewiecka 223 w Elblągu.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00 - Dziale Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a)   posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w przedmiocie zamówienia,

b)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,

c)   w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

d)   nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,

e)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym koniecznym do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa oświadczenie (treść w formularzu oferty).

Oferty oznaczone: „olej opałowy - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00 w dniu 16.01.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w pokoju nr 17).

Zamówienie udzielone zostanie Oferentowi, który złoży ofertę ważną z najniższą ceną.

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2146 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 


dokumenty do pobrania:

1. siwz
2. umowa
3. oferta

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...