blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych Xerox WorkCentre 7225 i drukarek laserowych Hewlett Packard LaserJet p3015

 

 Termin realizacji – 2 lata od daty zawarcia umowy.

Materiały eksploatacyjne muszą być produktami oryginalnymi, pochodzącymi od producenta sprzętu drukującego. Wyklucza się możliwość składania ofert wariantowych.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00, Dział Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:

-          znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-          w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

-          nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,

-          posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

-          dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia warunków jest złożenie przez Oferenta oświadczenia (treść w formularzu oferty).

Oferty oznaczone: materiały eksploatacyjne Xerox, HP - oferta. składać należy w Biurze Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00 w dniu 24.01.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w pokoju nr 17.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

dokumenty do pobrania:

1. siwz
2. umowa
3. oferta

4. wyjaśnienia

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...