blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na regenerację i legalizację wodomierzy D15÷Dn150 w ilości ok. 1 800 szt.

Uwaga:
Zmiana terminu składania ofert - nowy termin upływa o godz. 10:00 w dniu 30.01.2017 r.

 

Termin wykonania zamówienia – sukcesywnie przez okres 1 roku od daty zawarcia umowy.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00 w Dziale Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

1.    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,

2.    w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

3.    nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,

4.    posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie,

5.    dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa oświadczenie i informacje (w formularzu oferty).

Oferty oznaczone regeneracja i legalizacja wodomierzy - ofertaskładać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz.10:00 w dniu 26.01.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi o godz.10:05 w pokoju nr 17.

Kryteria oceny ofert: cena – 90%, długość gwarancji – 10%.

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. Nr 2164 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

dokumenty do pobrania:

1. siwz
2. umowa
3. oferta

4. formularz cenowy
5. zmiana terminu

6. odpowiedzi na pytania

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...