blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na świadczenie usług związanych z serwisem ogumienia

 

Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia 01.03.2017 r. do dnia 01.03.2019 r.
 
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00 Dział Obsługi Klienta, tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.
 
O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:
-         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,
-         w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
-         nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
-         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
-         dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym posiadają punkt usługowy zlokalizowany w granicach miasta Elbląga lecz nie dalej niż 10 km od siedziby Zamawiającego i czynny od poniedziałku do piątku, co najmniej w godzinach
8:00-15:00 oraz w soboty (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przez co najmniej 4 godziny między 7:00 a 15:00.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Oferent składa oświadczenie (treść w formularzu oferty).
 
Oferty oznaczone: „serwis opon - oferta” składać należy w Biurze Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00 w dniu 10.02.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w pokoju 17.
 
Kryteria oceny ofert:
-          cena brutto oferty  – waga 90%
-          wysokość marży Wykonawcy na nowe opony – waga 10%
 
Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 
dokumenty do pobrania:
1. siwz
2. wykaz pojazdów
3. umowa
4. protokół odbioru
5. oferta

 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...