blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na dostawę eklektycznego wciągnika łańcuchowego

UWAGA:
Zmiana terminu składania ofert – nowy termin upływa o godz. 10:30 w dniu 15.02.2017 r.

 

Przedmiot i warunki wykonania zamówienia:

1.    Wymagania dot. wciągnika:

-        fabrycznie nowy,

-        udźwig – 1 000 kg,

-        wysokość podnoszenia – 15,0 m,

-        wózek ręczny z łańcuchem manewrowym o długości 4m,

-        łańcuch wciągnika nierdzewny,

-        długość przewodu kasety - 2m,

-        przystosowany do zamocowania na szynie z dwuteownika 200 /półka 90/,

-        stopień zabezpieczenia silnika IP 55,

-        zasilanie 400V.

2.    Gwarancja – min. 24 miesiące od dostawy.

3.    Termin realizacji – maksymalnie 3 tygodnie od daty przekazania Oferentowi informacji o wyborze oferty.

4.    Miejsce dostawy – Dział Głównego Energomechanika, ul. Rawska 2-4 w Elblągu.

5.    Płatność po dostawie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.

6.    Dokumentacja techniczna wciągnika (w 2 egz.) i karty gwarancyjne przekazać należy Zamawiającemu w dniu dostawy.

Przygotowanie i złożenie oferty:

1.    Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

2.    W cenie oferty należy zawrzeć wszystkie koszty związane z zamówieniem (w tym przesyłki).

3.    Do oferty dołączyć należy kartę katalogową z danymi technicznymi wciągnika.

4.    Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta (zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) lub inne, upełnomocnione. Pełnomocnictwo dołączyć należy do oferty.

5.    Ofertę w kopercie oznaczonej „wciągnik elektryczny - oferta” złożyć należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego w terminie do godz. 10:30 w dniu 13.02.2017 r. Otwarcie ofert o godz. 10:35
w pokoju nr 17. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne postanowienia:

1.    Zamówienie udzielone zostanie Oferentowi, który złoży ofertę ważną z najniższą ceną. O wyniku przetargu zostaną powiadomieni wszyscy, którzy złożyli oferty. Jeżeli Dostawca, którego oferta zostanie wybrana, nie dostarczy urządzenia w deklarowanym terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


 

dokumenty do pobrania:

1. oferta

2. odpowiedzi na pytania

3. odpowiedzi na pytania

4. odpowiedzi na pytania

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...