blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na dostawy obuwia i odzieży (roboczych i ochronnych)

 

Termin realizacji – sukcesywnie przez okres 2 lat od podpisania umowy.

 

Szczegółowe warunki wykonania zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00 Dział Obsługi Klienta, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

 

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a.    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację.

b.    w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

c.    nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,

d.    dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

e.    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania zamówienia.

Spełnienie warunków Oferent potwierdza składając oświadczenie (treść w formularzu oferty).

 

Oferty oznaczone: „odzież i obuwie – oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00 w dniu 22.02.2017 r. (otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w pokoju nr 17).

 

Kryteria oceny oferty

cena                            - 40 %

ocena techniczna        - 50 %

okres gwarancji:

- odzieży           - 5 %

- obuwia            - 5 %

 

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych i częściowych.

 

Zgodnie z art. 133 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2146 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

dokumenty do pobrania:

1. siwz
2. umowa
3. oferta

4. formularz cenowy

5. odpowiedzi na pytania

6. odpowiedzi na pytania

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...