blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na dostawy naturalnych wód:

-          mineralnej w butelkach plastikowych o pojemności 0,5 l w przewidywanych ilościach: ok. 40 000 szt. wody średnio- lub wysokonasyconej dwutlenkiem węgla i ok. 20 000 szt. wody niegazowanej, oraz

-          naturalnej wody źródlanej w butlach o pojemności 5 l w przewidywanej ilości ok. 70 szt.

 

Realizacja zamówienia odbywać się będzie w okresie 20.04 ÷ 30.09.2017 r., sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego zgłaszanych z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem Dostawcy.
Z uwagi na brak miejsca do składowania wody u Zamawiającego przewiduje się dostawy z częstością jeden raz w tygodniu. Miejsca dostaw:

-          magazyn Zamawiającego przy ul. Rawskiej 2-4 w Elblągu,

-          Zakład Produkcji Wody przy ul. Królewieckiej 215 w Elblągu,

-          Zakład Oczyszczalni Ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00 Dział Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:

-         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,

-         w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

-         nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,

-         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

-         dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Spełnienie warunków jw. Oferent potwierdza oświadczeniem – treść w formularzu oferty.

Oferty oznaczone: „woda - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00 w dniu 03.04.2017 r. (otwarcie o godz. 10:05 w pokoju nr 17).

Kryteria oceny ofert:

cena - 80 %

ocena wody - 20% (do oferty dołączyć należy oferowane wody)

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.


 

dokumenty do pobrania:

1. siwz

2. umowa

3. oferta

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...