blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego węzła cieplnego oraz instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie Zamawiającego przy ul. Browarnej 93 w Elblągu

Termin realizacji zmówienia: do dnia 20.06.2017 r.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego (Dział Obsługi Klienta tel. 552307105), pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

-         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,

-         w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

-         nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,

-         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu Oferent składa oświadczenie (treść w formularzu oferty) oraz uprawnienia budowlane projektanta.

Oferty oznaczone: „Browarna c.o. - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00 w dniu 09.05.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w pokoju nr 17.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

dokumenty do pobrania:

1. siwz

2. umowa

3. oferta

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...