Archiwum przetargów

wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych w zakresie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r.

Termin składania ofert upływa o godz.10:00 w dniu 05.02.2021 r.

świadczenie w okresie od 01.03.2021 r. do 28.02.2023 r. usług konserwacji i napraw awaryjnych urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu (16 szt.)

Termin składania ofert upływa o godz.10:00 w dniu 04.02.2021 r.

dostawa artykułów papierniczych i biurowych w okresie 2 lat od daty zawarcia umowy

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 20.01.2021 r.

świadczenie usług opieki zdrowotnej nad pracownikami Zamawiającego

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 17.12.2020 r.

świadczenie usług opieki zdrowotnej nad pracownikami Zamawiającego

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 07.12.2020 r.